Resurser inom industri, bygg och fastighet

Vi erbjuder resurser inom

  • Industri
  • Bygg
  • Fastighet

Våra tjänster

  • Anläggningsmontörer
  • VS-Montörer
  • VE-Montörer
  • EL-Montörer

Industri

Bygg

Anläggning

VS-VE-EL

Montage

Entreprenadsresurser

 

LGG Resurs är en innovativ affärsmodell inom resurstillsättning. Vi vill att det ska vara enkelt, tydligt och transparent vid tillsättandet av en resurs till ditt projekt.

 

LGG Resurs är en funktionsorganisation som säkerställer ert intresse.

LGG Resurs skall med rätt kompetens tillgodose ert behov vid rätt tillfälle och på rätt position, varken mer eller mindre.

LGG RESURS

En del i värdekedjan

Växel

08 - 24 65 65

lggresurs.se Copyright @ All Rights Reserved LGG i Stockholm AB